Voor alle onderdelen geldt:

  • Alle prijzen zijn per persoon.
  • Betaling à contant (graag met gepast geld betalen) bij aanvang van de workshop.
  • Voor de excursies krijgt u een factuur, deze moet voor 10 juli 2019 betaald worden.
    op het rekeningnummer van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle ad IJssel (OSC) op bankrekeningnummer NL 58 INGB 0007 11 6157
  • Aanmelden voor de door de O.S.C. georganiseerde Zomerschool 2019 kunt u doen van:
    11 juni t/m 21 juni bij de vrijwilligers van de Zomerschool.
  • Telefoonnummer: 06 25 56 10 52 Iedere werkdag vanaf 14:00 uur tot 17:00 uur. (Dus niet in het weekend en geen voicemail inspreken)
  • Als u niet mobiel bent en u heeft geen eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met mevr. H. Laugs telnr.: 010 – 44 25 634 op werkdagen van 14:00 uur tot 17:00 uur of via h.laugs@kpnplanet.nl

Wilt u alvast meer informatie over de komende Zomerschool of wilt u ons iets melden over het programma 2019 ? Neem dan contact op!

Reserveren voor een cursus via de website is helaas NIET mogelijk!

1,620 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag